Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania i składania zamówień w sklepie internetowym www.KupieTaniej.pl.

1.Postanowienia ogólne:

1.1 Sklep internetowy KupieTaniej.pl prowadzony jest przez:

Kupietaniej.pl

Wojciech Dłuski

NIP: 8212667167

REGON: 385576109

Adres e-mail: kontakt@kupietaniej.pl

 

1.2 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu zrealizowania usługi jest KupieTaniej.pl.

1.3 Definicje:                   

1.3.1 Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca odpowiedzialności prawnej, która zawarła umowę ze Sprzedawcą;

1.3.2 Sprzedawca; Usługodawca – osoba fizyczna świadcząca usługi drogą elektroniczną;

1.3.3 Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta między Klientem, a Usługodawcą za pośrednictwem KupieTaniej.pl.

1.3.4 Umowa obowiązuje od momentu ustalenia kwoty, która jest        satysfakcjonująca dla obu stron, oraz podania dokładnego opisu produktu, którego oczekuje klient.

1.4 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po złożeniu zamówienia w Sklepie Internetowym.

1.5 Klient może odstąpić od umowy do momentu wygaśnięcia czasu na reklamację danego produktu w sklepie internetowym (jeżeli w  danym sklepie lub u danego sprzedawcy jest możliwa procedura              reklamacji) . Po tym czasie nie możliwe jest zwrócenie towaru oraz odstąpienie od umowy z usługodawcą.

1.6 Procedura reklamacyjna zależy od sklepu internetowego i strona KupieTaniej.pl nie bierze na siebie odpowiedzialności za nie dotrzymanie terminu darmowego zwrotu lub reklamacji przez klienta. 

1.7 KupieTaniej.pl zapewni jak najlepszą pomoc w rozwiązaniu procedury reklamacji.

 

2. Warunki korzystania z usługi i przetwarzanie danych osobowych:

 

2.1 Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, takich jak: dane związane z kontaktem, zleceniem wysyłki, wystawieniem faktury, itp.

2.2 Dane osobowe naszych klientów przetwarzane są tylko i wyłącznie w celach marketingowych, tj: udostępnianie niezbędnych  danych dla sklepów, w których klient zleca zakup. 

2.3 Dane osobowe klienta przechowywane będą z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

 

3. Cena, płatność i dostarczenie towaru.

 

3.1 Cena usługi.

3.1.1 Klient ma możliwość negocjacji ceny usługi. KupieTaniej.pl nie zastrzega  sobie wyłączności co do ceny, może ona być ustalona indywidualnie z każdym klientem.

3.1.2 Cena produktu widoczna na stronie Sklepu wyrażona w obcej walucie, zostanie przewalutowana według kursów walut Banku Millennium.

3.2      Płatności.

3.2.1  Płatności związane z świadczonymi usługami zostają sfinalizowane w momencie otrzymania zobowiązanych środków na konto bankowe.

3.2.2     Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy:

Bank Millennium S.A

Numer rachunku: 12 1160 2202 0000 0003 4047 8154

3.2.3 Termin wpłaty ustalonej kwoty na konto Sklepu wynosi 7 dni od daty zamówienia. Usługodawca zastrzega sobie możliwość anulowania poszukiwań wskazanego zamówienia, gdy powyższy termin nie zostanie dochowany.

3.3 Towar i jego dostarczenie.

3.3.1 W przypadku, gdy towar jest zamówiony spoza Unii Europejskiej, a Urząd Celny przejmie towar i nałoży cło, klient zobowiązuje się do poniesienia kosztów związanych z nałożonym podatkiem.

3.3.2 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z dostarczeniem Towaru przez firmę kurierską, w szczególności za uszkodzenie lub zaginięcie Towaru, ale zobowiązuje się do udzielenia pomocy w ich rozwiązaniu. 

3.3.3 W sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, towaru nie będzie można zamówić, cała kwota zostanie zwrócona na konto Klienta.

3.3.4 Towary zamówione za poprzez strone KupieTaniej.pl wysyłane zostaną za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.

 

3.4 Cena ustalona przez obie strony nie ulega zmianie,tj. cena za usługę, cena towaru oraz koszty dostawy, za wyjątkiem cła nałożonego w wyjątkowych sytuacjach na towary kupowane za granicą.

3.5 W przypadku zrezygnowania z przesyłki w momencie gdy przesyłka została wysłana, koszty zwrotu są ponoszone przez klienta. Wszystkie inne koszty, jak np. koszt zakupu oraz koszt wysyłki do klienta, są zwracane z powrotem do klienta.

 

4. Reklamacje

 

4.1  Klient może odstąpić od umowy do momentu wygaśnięcia czasu na reklamację    danego produktu w sklepie internetowym (jeżeli w danym sklepie lub u danego sprzedawcy jest możliwa procedura reklamacji) . Po tym czasie nie możliwe jest zwrócenie towaru, tj odstąpienie od umowy.

4.2 Procedura reklamacyjna zależy od sklepu internetowego i KupieTaniej.pl nie bierze     na siebie odpowiedzialności za nie dotrzymanie terminu darmowego zwrotu lub reklamacji przez klienta. 

4.3 KupieTaniej.pl zapewni jak najlepszą pomoc w rozwiązaniu procedury reklamacji.

4.4 Klient może rozpakować produkt oraz sprawdzić poprawność jego działania czy np. przymierzyć ubranie. Wyjątkiem jest jednak żywność z krótkim terminem ważności, płyty CD i DVD i inne nośniki, których nie można zwrócić po rozpakowaniu oraz produkty przygotowane na zamówienie klienta, gdzie klient określał indywidualne cechy towaru.

 

5.Prawa i obowiązki klienta

 

5.1 Prawa klienta

5.1.1 Klient ma prawo do negocjacji ceny za usługę. Cena za usługę może być ustalana indywidualnie i KupieTaniej.pl nie zastrzega sobie wyłączności co do ceny.

5.1.2 Klient ma prawo do reklamacji usługi ( punkty 1.5–1.7) zrealizowaną przez KupieTaniej.pl wtedy i tylko wtedy, gdy klient dotrzyma terminu realizacji procedury reklamacji w sklepie, z którego kupowany był towar. W momencie, gdy termin ten nie zostanie dotrzymany, usługodawca nie ponosi żadnych konsekwencji.

5.2 Obowiązki klienta:

5.2.1 Zapłata cła w momencie gdy zostanie ono  nałożone przez służbę celną.

5.2.2 Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki przy kurierze w momencie dostawy oraz zrealizowania obowiązkowej procedury reklamacji z firmą kurierską w momencie nieprawidłowości w zamawianym towarze.  

5.2.3 Klient ma obowiązek dotrzymania terminu reklamacji w sklepie, w którym kupowany jest towar. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu reklamacji przez klienta.

 

6 Prawa usługodawcy.

 

6.1 Usługodawca ma prawo do odstąpienia od umowy z klientem, w momencie gdy ten nie dotrzyma terminu 7 dni na wykonanie przelewu.

6.2 Usługodawca może negocjować cenę usługi z klientem.

 

7. Obowiązki usługodawcy.

 

7.1 Udzielenie wszelkiej możliwej pomocy w przypadku reklamacji produktu.

7.2 Poinformowanie klienta o cle nałożonym na towar.